Зміст

Звітність у маркетингу має значення, оскільки ефективно управляти можна лише тим, що піддається виміру. Бізнес очікує побачити кількісні дані (замість думок чи припущень). ROI (ROMI) – це одна з найпопулярніших метрик у маркетингу, яка використовується саме з цією метою.

Базова формула для розрахунку ROI (ROMI)

Повернення інвестицій у маркетинг зазвичай розраховується за такою формулою:

				
					ROMI = (Прибыль – Затраты) / Затраты * 100%
				
			

Спочатку з прибутку віднімають витрати на маркетинг, потім отриманий результат поділяють ці витрати. Наприклад, якщо рекламна кампанія в AdWords коштує 1000 доларів і приносить 100 000 доларів, тоді:

				
					ROMI = (Прибыль – Затраты) / Затраты * 100%
				
			

Результат виражається у відсотках та в даному випадку становить 9900%.

Через те, що часто отримують досить великі цифри, сприймати ROMI у відсотках складно (9900%). Тому часто краще скоротити формулу та не множити результат на 100%. Тоді відповідь буде більш короткою – 99. По суті це означає, що кожен інвестований долар приносить дохід у 99 доларів.

Здавалося б, усе досить просто. Проблема полягає в тому, що ROI, яку в маркетингу найчастіше називають ROMI (повернення маркетингових інвестицій), вимірюють по-різному і використовують для різних цілей. Це призводить до ситуації, яку можна назвати «ROI анархія». З іншого боку, ця анархія здається. Насправді ROI (ROMI) – чітка та логічна концепція, яку потрібно просто вміти застосовувати. Варіації формули використовуються для зручності.

Деталізована формула для розрахунку ROI (ROMI)

На рентабельність інвестицій впливає багато факторів. Наприклад, спірним залишається питання, що саме включати у витрати. Крім вартості рекламної кампанії, можна включити сюди собівартість товару, накладні витрати, комісію агентству, оплату штатних співробітників та інші можливі витрати. І тоді формула може виглядати приблизно так:

				
					ROI = (Прибыль – Себестоимость – Накладные расходы – Затраты на маркетинг) / (Себестоимость – Накладные расходы – Затраты на маркетинг)
				
			

Якщо рекламна кампанія обходиться в ті ж 1000 доларів і генерує прибуток у 100 000 доларів, тоді як собівартість становить 75 000 доларів, а накладні витрати 15 000 доларів, то формула стає такою:

				
					ROI = (100 000 – 1000 – 75 000 – 15 000) / (1000 + 75 000 + 15 000) * 100%
				
			

Результат у цьому випадку дорівнюватиме 9,8%, що є непоганим показником чистого прибутку від інвестицій.

Маржа чи націнка на товар

Базові формули для розрахунку ROI та ROMI можна модифікувати «під себе». Залежно від того, які змінні відомі і які краще використовувати в кожному конкретному випадку для отримання об’єктивних результатів. Наприклад, у формулу можна підставляти маржу, або націнку на товар.

Якщо відома маржа, формулу можна модифікувати так:

				
					ROI =  (Доход * Маржа – Затраты) / Затраты * 100%
				
			

У разі коли в розрахунках замість маржі використовується націнка на товар, формулу можна записати так:

				
					ROI =  (Доход – (Доход / Наценка) – Затраты) / Затраты * 100%
				
			

Трапляються й інші варіації цих формул.

Висновки

ROI (ROMI) дозволяє досить наочно і точно висловити у кількісних показниках коефіцієнт повернення інвестицій у маркетинг. Розрахований правильно коефіцієнт – це цінний інструмент, який дозволяє сприймати гроші, витрачені на маркетинг, не як витрати та витрати, а саме як інвестиції.