Dobroyou

Клиент & проблем

Компанията dobroyou.com предоставя услуги за домашно гледане на деца за клиенти във всички градове в Украйна.

Клиентът се обърна към нас след неуспешна псевдооптимизация от предишния SEO изпълнител.

Решение

Извършихме вътрешна и външна SEO оптимизация и постигнахме отлични резултати.

SEO одитът идентифицира няколко основни грешки, които бързо бяха коригирани. Увеличихме броя на мощните обратни връзки и също така извършихме цялостна вътрешна оптимизация, внедрихме структурирани данни за медицински компании и няколко E-A-T подобрения.

More projects