Today.kz

Клиент & проблем

SEO оптимизация на новинарски портал в Казахстан "Today". Това е един от най-големите 24-часови информационни портали в Казахстан.

Клиентът иска максимален резултат – повече трафик, който да прекара в TOP Zero рейтинг (по-високо в рейтинга, повече рекламодатели). Клиент пристигна от 263 814

Решение

Събрана е семантика и е разработена стратегия за съдържание за развитието на уебсайта. SEO одит идентифицира много технически грешки и е създаден отделен работен план за разработчиците, за да ги коригират.

Ускоряването на уебсайта и разработването на AMP версия значително подобриха потребителското изживяване. Работата беше извършена с отлични резултати, което доведе до увеличаване на челните позиции за всички семантики в нишата Новини в ТОП 10.

More projects